A6:94-95


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Hwseby SocknNotarum Explicatio

   
A      Åby    2  Hemman                               21     öres landh        
B      vtsäde det ena åhret                             28      tunnor
C      det andra                                            27      tunnor
D      Hårdwalls engh till                               40      laß
E      hårdwallßengh till                                 30      laß
   
                                     
Specialis Explicatio


1      den westre gården ähr skatte                 11      öres landh
        vtsäde det ena åhret                               14 2/3  tunnor
        det andra                                              14 1/8   tunnor
F      En wreet                                                   1/2   tunna
        höö till samma gårdh                             37       laß
 
2      den Östere gården ähr och skatte          10      öreslandh
        vtsäde det ena åhret                              13 1/3  tunna
        det andra                                              12 7/8   tunnor
G     En wreet                                                    1/2  tunna
        Höö till                                                 33       laß
H      Cronones qwarn

        Den westre gården haffuer och een vtjordh j Framsta
        4 öres landh specificeret folio 96.
 
        Skogh och mulbete till nödtorfften .
 


(Karttext:)


Tarffz ägor
Framsta ägor
Leerjordh
grund jord
Lockesta ägor
Lerjord
Lerjordh
Bålsta ägor
Fröby ägor
Scala Ulnarum.