A6:96


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Hwseby Sockn .Notarum Explicatio

   
A      Framsta    1  Cronhemman                    8     öres landh
         En vtjordh ähr her inne                          4     öres landh
B      Vtsäde till cronohemmanet                     8      tunnor
C      det andra åhret                                      7 ½  tunna
E       Een wreet till cronohemmanet                2      tunnor
D      Höö till samma hemman                       14      laß
        Vtsäde till vtjorden det ena åhret             4      tunnor
        det andra åhret                                       3 3/4  tunnor
F      Obrukat wreet till vtjorden                      1 1/4  tunna
G      Höö till vtjorden                                     7      laß    
                                
         Godh skogh och mulbete. till denne byen .
        


(Karttext:)


Gielmsta ägor
Sandjord
Tuna ägor
Tarffz ägor
grundjord
grundiord
Åby ägor
Sandjord
Gielmsta ägor
Sandjordh
Gielmsta ägor