A6:97


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Hwseby Sockn.Notarum Explicatio

   
A      Hambra torp ligger vnder Framsta
B      vtsäde det ena åhret                               1 1/4 tunna
C      det andra åhret                                      1      tunna
D      Hårdwalß engh till                                  4      laß
E      det första Sätra torpet ligger vnder
        den 3 gården i Wackerberga
F      Såår det ena åhret                                     3/4 tunna
G      det andra                                                  1/2 tunna
H     Tiänligit till åker                                        <...>
I       det andra Sätra torpet ligger vnder
K     den andra gården i Wackenberga
         Såår det ena åhret                                     3/4 tunna
L      det andra                                                   1/2 tunna
M     Tienligit till åker                                        <...>
N      Engh till Wackenberga specificeret folio 110
                                
 

(Karttext:)


Scala Ulnarum