A6:98-99


(Rubrik:)   Långhundratz Häradt Hwssby Sockn .Notarum Explicatio

   
A      Låckesta       3   Cronehemman          18     öres landh
B      vtsäde det ena åhret                            27 3/4 tunnor
C      det andra åhret                                   24      tunnor
D      Hårdwalß engh till                               50      laß
E      Skennewals engh till                             20      laß
F      hårdwals engh till                                 12      laß
        En skogz engh affrijtat och noteret med A folio 100   12   laß
 

Specialis Explicatio


        Huart hemman ähr                                 6     öres landh
        vtsäde det ena åhret                               9     tunnor
        det andra                                               8     tunnor
        höö till                                                 31     laß
G     En wreet till Norregården                         1/2 tunna
H     2 wretar till Millangården                       3 1/8 tunna
 
       
Skogh och mulebeet till nödtorfften(Karttext:)


Målsta ägor
Scala Ulnarum