A 6: Titelsida och Register


Geometrisch
Affritningh och Calculation
öffwer
Långhundradtz Häradtz
Skatte och Kronohemmans
åker och ängh medh sin rätta
Quantitet och Qualitet
Effter Hennes Kungliga Maij
tz Instruction
Affmätit och Calculerat
Anno 1639

Garn            Sochn      Folio       1
Korsta          Sochn      Folio     21
Närtuna        Sochn      Folio     41
Gottröra       Sochn      Folio     73
Hußeby        Sochn      Folio     93
Östuna         Sochn      Folio   125
Lagga           Sochn      Folio   145

Effter skreffne byar ähre i Gaarn Sochn affmätte:

Husa                     Folio    2                            Moorstadh         Folio 10 et. 11
Säby                     Folio    2 Ibidem utjord.   Morstad Skogäng    Folio   12
Sundby                 Folio    4                            Libby                Folio  13
Sundby torp Ibidem                                             Kumbla             Folio  15
Åkerby Vthiordh    Folio    5                            Ramstadh          Folio  15
Toffstadh              Folio 6 et 7 ibidem 154 et 155      Bryllestadh        Folio  16    
Lilla Gaarn            Folio    7                             Starrby torp       Folio  17
Klåckarebolet ibidem                                           Stångebärga       Folio  18
Ößby                    Folio    9                                    Dito utjord
Ößby Vthiordh      Folio    8                             Åby                  Folio  19
Öhsby by_ _ torpstelle Folio       8                    
          Dito Sågeqwarn
                                                                                       Dito Miöllqwarn


 
                                    Aff Thoma Christerszon
             
                                                            1639