A7:1


(Rubrik:)   Broo Sochn.Notarum Explicatio
                                                                                    
A    Getingegarn        Skatteheman    1                     
B    Östergärdet vthsädhe                    9 1/2  tunna   
C    Wästergärdet vthsädhe               10       tunnor
       Vthi bådhe gärden är lerjord, och örjordh.
D    Eng till höö                                 30       laß

       Till föreskrivne heman är ingen skogh heller uth-
       mark, ej heller fiskewatn.

 
     
(Karttext:)

På denne sijdan tager Sundz Engh wedh.
Hoffz Engh proximé i Estuna sochn.
Skarp Engh.
På denne sijdan tager Vpplunda Engh wedh.
Scala Ullnarum