A7:10-11


(Rubrik:)    Broo SochnNotarum Explicatio
   
A    Kåsta      skatteheman 3   frälseheman 1               
B    Östergärdett vthsädhe                              30      tunnor  
C    Wästergärdet medh dhe wreter som thär till
      
såes och medh samme littera äre noterade
       vthsädhe als tilhopa.......och                     30      tunnor
       Vthi bådhe gärden är lerjord och suart
       mylla blandat medh öhr.
D    Storengen skönwaldzeng                                       
E     Österängen små starrualdh        draga alle till               
G    Wästerengen                             hopa     143       laß
       Grijnsta engen
H    Norrengen
      
1     Norregården 
       haffwer i byamåhl                                     16      alnar
       Vthsädhe i hwarthera gärdet                       7 3/4  tunna
       Engh till både heman om höö                    38      laß  
            
2     Östergården ibidem                       
       hafwer i byamåhl                                       13      alnar
       Vthsädhe i hwarthera gärdet                        6 1/4  tunna
       Engh till höö                                              33       laß

3     Millengården ibidem                       
       hafwer i byamåhl                                       17 1/2  alnar
       Vthsädhe i hwart thera gärdet                        8       tunnor
       Engh till höö                                              42       laß

4     Wästergården ibidem                       
       hafwer i byamåhl                                       17       alnar
       Vthsädhe i hwart thera gärdet                        8       tunnor
       Engh till höö                                              40       laß


       Till dhenne by är skön skogh och vthmark,
       och går vth norr om byn, brede wedh
       Botn fiälen, på östersijdan möta Belinge
       ägor, på södersijdan Kuggberga och wä-
       stersijdan Nääs. fiske hafwe the och
       gott bådhe i saltsiön och insiön.
       
           

(Karttext:)

På dhenne sijdan hafwer dhenne by sin mästa skogh och uthmark.
På dhenne sijdan sware Belinge ägor emot.
Botn fiälen.
Kuggberga Siön
Scala Ullnarum