A7:102


(Rubrik:)     Wäddöö Skipzlagh  Wäddö SochnNotarum Explicatio
   
A      Maßum      skatteheman  3. hela
         och  3.  halffva.     
B      Norregärdet vthsädhe                                    34     tunnor
C      Södergärdet vthsädhe                                35      tunnor
D      Engh till höö                                                145     laß

    1   Östergården skatteheman 1 
         haffwer i byamåhl                                          17     alnar
         Vthsäde i norregärdet                                      7 3/4 tunna
         I söderergärdet                                               8      tunnor
E       Wreten till samme heman om                           1      tunnaland
         Engh till höö hema i byengen                          30      laß
                Östergårdens skogzengier nembligen
         Risle höö                                   2       laß
         Åstegerna                                 3       laß
         Bole                                         2       laß        21      laß
         Store Rödian                            8       laß
         Apeltegerna                              6       laß

    2   Ibidem Millangården skatteheman ½ 
         haffwer i byamåhl                                           10     alnar
         Vthsäde i norregärdet                                       4 3/4 tunna
         I södergärdet                                                  5      tunnor
F       Wret om                                                             3/8 tunnaland
         Engh hema wedh byen till höö                        16      laß
                                                           plúra in seqventi columna
                2. Millangårdenz skogzengier.
         Wreeta                                      4       laß
         Åstegerna                                 3       laß
         Timmersuedh                            3       laß         20      laß
         Käringmyra                               4       laß
         Järpengen                                 4       laß
         Boole                                        2       laß

    3   Ibidem Södergården skatteheman ½
         är lijka stor medh Millangården
         numero 2. i öhrestal, byamåhl och
         alle reqvisitis undantagandes
         skogzängerne och wreten
        
G      Wreet till Södergården                                           3/4 tunnaland
                                                                                           F
                2. Södergårdz skogzengier.
         Wreta                                      4       laß
         Lars slett                                  2       laß
         Timmersuedh                            2       laß           12      laß
         Käringmyra                              4       laß
        
    4   Wästergården skatteheman ½ 
         haffwer i byamåhl                                              11      laß ²
         Vthsäde i norregärdet                                          5 1/4 tunna
         I södergärdet                                                      5      tunnor
H      Wreet till samme heman om                                   1    tunnaland
         Engh till höö hema                                             25      laß
                  Skogzengier
         Söder Rödia                              4       laß
         Wreten                                      2       laß
         Risle                                          3       laß          14      laß
         Brändtegen                                4       laß          
         Bole                                          1      

    5   Millangården ibidem skatteheman 1
         haffwer i byamåhl                                              14      alnar
         Vthsädhe i norregärdet                                          6 1/2  tunna
         I södergärdet                                                       6      tunnor
         Engh till höö hema                                              30      laß
                  Skogzengier
         Ladhslett                                     4       laß
         Baarn Ruda                                 3       laß
         Bole                                            1½    laß         18½   laß
         Källhagen                                    7       laß          
         Söderhägnen                               1       laß    
         Daalmyran                                   2       laß

    6   Norrgården ibidem skatteheman 1
         hafuer i byamåhl                                               13      alnar
         Vthsäde i norregärdet                                           6      tunnor
         I södergärdet                                                        6      tunnor
         Engh hema till höö                                              28       laß
I        Wreter om                                                           1½    tunnaland
                  Skogzengier nembligen
         Oxemyra                                     4       laß
         Stugugrässvedh                           1       laß
         Ostkar                                        1       laß          14      laß
         Timmerswedh                              4       laß          
         Bole                                            2       laß    
         Rißle                                           2       

         Till denne föreskreffne by är skön
         skogh och vthmark fiske intet
         synnerligit.(Karttext:)

beteshage
Denne 4. tårp littera a kallas Suedhtårpen
hage