A7:107


(Rubrik:)     Wäddö SochnNotarum Explicatio
   
A      Wedha       skatteheman  2 halffwa.
         äro lijka stora uthi åker och engh, och
         belägne på Sundbo ägor, emillan
         Hammarby och Sånneby rågångh.     
B      Wästergärdet vthsädhe                                   6      tunnor
C      Östergärdet vthsädhe                                     2 3/4  tunna
D      Engh till bådhe i hop                                     32      laß
       


(Karttext:)

Grißell holmen
På denne sijdan taga Hammarby ägor wedh.
Skog och Backer
På denne sijdan taga Senneby ägor wedh.
Scala Ullnarum