A7:108-109


(Rubrik saknas)Notarum Explicatio
   
        Mälby.   skatteheman  2.      14  öre 12 thr1
        Cronoheman               1.        4  öreslandh
        Prästegårdh                 1.       21  öreslandh  _ _
            
                 Cronejorden kallas1
                 kyrkiejordh   _ _ _
 

(Karttext:)3


Rump wijkan

 
1 thr står troligen för penningland
2 Uppgifter om jordetal  och kronojordens benämning är antecknade i blyerts.
3 Fem gårdar samt en kyrka och en klockargård är tillsammans med  4 kvarnar
    och en sjöbod inritade på kartan men saknar beskrivning.