A7:111a


(Rubrik:)                        Charta
                                Öfwer
                          Byle och Byletorp
                                  uti
                    Stockholms Höfdingedöme
                    Wäddö Skepslag och Sokn

    författad vid År 1641: af framlidne Landtmätaren
                             Swen Månson
Renoverad i Konglige General Landtmäteri Contoiret 1772. af
                           Hans H Lindskog.
Beskrifning

   
A      Byle      skatteheman  2 halfwa
         Äro lika stora uti alla commoditeter    
B      Wästergärdet vtsäde                                                    8 1/4  tunna
         Utsäde till hwart hemman uti samma gärde 4 1/8 tunna
C      Östergärdet med the gärden som sås samme åhr
         Utsäde                                                                         9 1/2  tunna
         Utsäde till hwart hemman uti bemälte gärde 4 3/4 tunna
         Uti båda twå föreskrefne gärden är elak öhr och sandjord.
D      Äng till denna by här hemma                                        36      lass
                      Skogsängar  2.
         Wadstensmyran 1. om hö                                              6      lass
         Stora Rödjan 1. om hö                                                20      lass
         Äng till hwarthera hemmanet med skogsängar och alt   28      lass
E       Sqvalteqvarnar, lyda till Byle, gå höst och wåhr.

         Denne föreskreffne by är belägen på Edby rågång
         och innan om thess rå och rör.

F      Byletorp         
G      Utsäde det ena åhret                                                          3/4  tunna
H      Det andra åhret                                                               1      tunna
D      Hafwer och en äng kallas Ängelträsk Rödjan
         om hö                                                                             4      lass
 
         At denna charta och beskrifning är enlig och
         lika lydande med originalet, det betygar af
         kongliga Lantmätericontoret i Stockholm
         den 3 December 1772
                                        Christopher Axlilson
                                         öfwerinspector.


(Karttext:)
Rump Wiken.
Svenska Alnar