A7:111b


(Rubrik saknas)                 Beskrifning

   
A      Byle      skatteheman  2 halfwa
         Äre lijka stora uhti alle commoditeter    
B      Wästergärdet vthsädhe                                                 8 1/4  tunna
         Vthsädhe till huart heman uthi sam-
         me gärde                                                                     4 1/8  tunna
C      Östergärdett medh the gärden som
         såes samme åhr vthsädhe                                             9 1/2  tunna
         Vthsädhe till huart heman uthi
         bemälte gärdhe                                                           4 3/4  tunna
         Uthi bådhe tw föreskrefne gärden är
         illak öhr och sandhjordh.
D      Eng till dhenna by här hema                                         36      laß
                      Skogzängier  2.
         Wadstensmyran 1. om höö                                           6      laß
         Stora Rödjan 1. om hö                                               20      laß
         Eng till hwarthera hemanet medh skogsengier
         och alt                                                                        28      laß

E       Små sqwaltequarner, lydhe till Byhle.
          gåå höst och wåhr.

         Denne föreskreffne by är belägen på Edby
         rågångh och innan om theß råå och röör.

F       Byletårp         
G      Uthsädhe dhet ena åhret                                                    3/4 tunna
H      dhet andre åhret                                                             1     tunna
D      Hafwer och en eng kallas engeträsk
         Rödian om höö                                                              4      laß
 
        

(Karttext:)
 
Rump Wikan.
Scala Ullnarum