A7:112-113


(Rubrik:)     Norr Edeby ¹    Söder EdebyNotarum Explicatio
   
(Notarum Explicatio saknas)

 

(Karttext:) ²  


Rump wijkan.
Scala Ullnarum

 
¹ Härefter efter registret främst här i boken.
² På kartan finns nio gårdar inritade.