A7:114


(Rubrik:)    Wäddö Skipzlagh                  Notarum Explicatio
   
A       Södersäll      skatteheman 
B       Östergärdet medh wreten vthsädhe                             15 1/4  tunnor
C       Wästergärdet med theß wreter vthsädhe                     15 3/4  tunna
D       Engh als hema wedh byn                                             79      laß
          medh gärdheshöö och alt tilhopa
                      
    1    Östergården skatteheman
          haffwer i byamåhl                                                        17 1/2  alnar      
          Vthsädhe i östergärdet                                                   5      tunnor
          I wästergärdet                                                               5 1/2  tunna
          Eng till höö hema wedh byn                                          26      laß
                   Östergårdens skogzengier
          Norrswedian                                                                  2      laß
          Rudan                                                                            4      laß
          Bodan                                                                            3      laß
          Lillesweden                                                                    6      laß
          Rödia                                                                             2      laß
          Hultersweden                                                                 2      laß
          Storemyran                                                                    3      laß

   2     Ibidem Södergården 
          är lijka stor i alle commo-
          diteter hema widh byn medh
          Östergården.
                   Södergårdens skogzengier
          Store Rödia                                                                    6      laß
          Norrsweden                                                                   3      laß
          Rudan                                                                            8      laß

    3    Wästergården skatteheman
          haffwer i byamåhl                                                        13 1/2  alnar      
          Vthsädhe i östergärdet                                                  4       tunnor
          I wästergärdet                                                               4 1/4  tunna
          Engh hema om hö                                                        20       laß
                   Wästergårdens skogzengier
          Holmsweden                                                                 4      laß
          Norrbodha                                                                    5      laß
          Söderodha och                                                              5      laß
          Ruda                                                                             5      laß
             
          Till föreskrefne by är temmeligh
          bådhe timmer och annan
          skogh : fiske intet synner-
          ligitt, vthan på hafwet thär hafwa,
          the något lijtet strömmingzfiske
E        Twå små sqwalteqwarner
           lyda till Södersäll.

                                  

(Karttext:)
 
Lerjordh
Rump Wikan.