A7:115


(Rubrik:)    Wäddö Skipzlagh                  Notarum Explicatio
   
A       Norresäll      skatteheman  4 halffwa.
B       Norregärdet medh södergärdet
          vthsäde                                                                    11 1/2  tunna
C       Östergärdet medh de wreterne som
          thär till höra vthsäde                                                11      tunno
D       Deg Ruda höö                                                         10      laß
E        Hagen höö                                                                4      laß
          Gärdehöö                                                               10      laß

          Eliest är till denne by skön skogh
          Engier till höö                                            30 heller 40      laß
    
    1    Östergården är                                                          5      öreslandh
          Vthsädhe i norregärdet                                              5 1/2  tunna
          I södergärdet                                                             5      tunnor
          Höö                                                                        30      laß
          
   2     Wästergården är                                                        5     öreslandh  8 thr1
          Vthsädhe i norregärdet                                               6 1/2  tunna
          I södergärdet                                                             6      tunnor
          Höö bådhe hema och äliest                                      34      laß
          
                                  

(Karttext:)
 
Träsk.
Rumpwikan.


1 thr står troligen för penningland.