A7:118


(Rubrik:)    (Rubrik saknas)                  Notarum Explicatio
   
A       Biörnholma      skatteheman  5. halfwa
B       Öster och wästergärdet vthsädhe                               10      tunnor
C       Södergärdet med bådhe twå wre-
          terne vthsädhe                                                             5 1/2  tunna
D       Eng till hela byn om höö                                           190      laß
         
                      
    1    Östergården skatteheman ½  är                                    1      öreslandh  4 thr1      
          Vthsädhe i öster och wästergärdet                                 1 3/4  tunna
          I södergärdet vthsädhe                                                  1      tunna
          Engh till höö                                                                  30      laß

   2     Millanården skatteheman ½  är                                     1      öreslandh  13 thr
          hafuer i byamåhl                                                           7 1/2  alnar
          Vthsäde i öster och wästergärdet                                 1 3/4  tunna
          I södergärdet                                                                1      tunna
          Höö                                                                           37       laß
            
    3    Södergården skatteheman ½  är                                   1      öreslandh  12 thr
          hafuer i byamåhl                                                           7       alnar      
          Vthsäde dhet ena åhret                                                  1 3/4  tunna
          Det andre åhret                                                             1       tunna
          Eng till höö                                                                  30       laß

    4    Wästergården skatteheman ½  är                                   2     öreslandh  4 thr
          hafuer i byamåhl                                                          13       alnar      
          Vthsäde det ena åhret                                                   3 1/4  tunna
          Det andre åhret                                                              1 3/4  tunna
          Engh till höö                                                                 50      laß

                                            Plura in inferiori columna
                
     5    Noorgården skatteheman ½  är                                     2      öreslandh  10 thr      
           hafuer i byamåhl                                                            8       alnar      
           Vthsäde det ena åhret                                                    1 3/4  tunna
           Det andre åhret                                                              1 1/4  tunna
           Engh till höö                                                                 37      laß

       
           Till dhenne by är ingen mehr skog
           än här är annoterat på papiret.

                                  

(Karttext:)2

 
Singöö fiälen.
Mare Ålandiæ
Skogh och Vthmark.
Sundett
Skogh och Vthmark.
One Fiälen


1 thr står troligen för penningland.
2 Kartan innehåller dessutom två väderkvarnar strax norr om gårdarna.