A7:12


(Rubrik:)   Broo Skipzlagh Broo SochnNotarum Explicatio
   
A    Tißlinge      skatteheman   1 ½
B    Norregärdet vthsädhe                                9 1/4  tunna 
C    Södregärdet  vthsädhe                            12       tunnor
D    Engh till höö als                                       58       laß   
       medh norr engen.            
 
1     Norregården skatteheman 
       haffwer i byamåhl                                    11      alnar
       Vthsädhe i Norregärdet                             2 1/4  tunna
       J Södergärdet                                           2 3/4  tunna
       Engh till höö                                            16      laß  
            
2     Södergården skatteheman                         
       hafwer i byamåhl                                     26      alnar
       Vthsädhe i Norregärdet                             5 1/4  tunna
       J Södergärdet                                           6 3/4  tunna
       Engh till höö                                              30       laß

3     Millangården skatteheman                         
       hafwer i byamåhl                                        8      alnar
       Vthsädhe i Norregärdet                             1 1/2  tunna
       J Södergärdet                                            2 1/4  tunna
       Engh till höö                                             12       laß

       Till föreskrefne heman är temmeligh
       godh skogh och vthmark, och sträcker
       sig norr åth Gryta. på södersijdan
      
sware Bottna ägor emot, på wä-
       stersijdan Ösby, på östersijdan Söder
       by.
       Fiske haffwer dhe vthi siön hema
       wedh byen nämbligen Ösmaren.

           

(Karttext:)

På dhenne sijdan tager Gryta ägor och skogh wedh
Ösmaren lacus.
Hård Wald och Små Stenar
På dhenne sijdan om skildnaden tager Bottna herregårdh engh wedh.