A7:13


(Rubrik:)   Broo Skipzlagh Broo SochnNotarum Explicatio
   
A    Kuggberga      skatteheman   2
       äro lijka stora vthi åker och engh,
       och alle commoditeter.
B    Östergärdet vthsädhe                              21 1/2  tunn
C    Wästergärdet vthsäde                             17 1/2  tunna
       Vthi bådhe gärden är leerjordh.
D    Engh till höö als                                       80       laß                 

       Vthsädhe i östergärdet till hwarthera
       hemanet                                                  10 3/4  tunna
       J wästergärdet vthsäde                              8 3/4  tunna
       Engh till hwarthera hemanet
       om höö                                                   40      laß  
            
       Till föreskrefne hemanen är godh skog
       och vthmark sampt och gott fiske
       watn i siön hema wed byen.
       
           

(Karttext:)

På dhenne sijdan sware Kåsta ägor emot. 
Kubberga Siön.
Straxt på dhenne sijdan är Kappsta by belägen allenast en skogzbacke är emellan bådhe             byerna.
Scala Ullnarum