A7:130-131


(Rubrik:)    Häffweröö Skipzlagh.                    Notarum Explicatio
   
A       Walmar      skatteheman  ½.                       2     öreslandh
B       Vthsäde det ena åhret                                  3 1/2  tunna
C       Dhet andra åhret                                          2 1/2  tunna
D       Byengen höö                                             10      laß
E       Qwarnengen                                               5      laß
                                      
          Föreskrefne heman haffuer och en skogz-
          äng kallas Bolet, om höö                            12      laß

          Dhette heman är bygt på Tullka
          ägor och haffuer få paßligh skogh
          män skönt fiske.

Notarum Explicatio
   
A       Wäster Nääs      skatteheman  ½.                      
          är                                                               2     öreslandh
B       Vthsäde det ena åhret                                 1 1/2  tunna
C       Det andra åhrett                                          2 1/4  tunna
D       Engh till höö                                             34      laß

     
   
(Karttext:)

 
Edebowijkan.
Öhrwijkz Siön