A7:134-135


(Rubrik:)    Häffweröö Sochn                    Notarum Explicatio
   
A       Dhenne öön kallas Enswijkzöön
          och är mäst full medh bärgh
          och skogh och lyder till både
          hemanen vthi Enswijk,och
          drager höö                                                60      laß
B       En liten åkerwret i samme engh
          lyder och till Enswijk, är                                 1/2  tunnetal

Notarum Explicatio

C       Kuggwaß tårp                                              2 1/2  tunna
D       Engh thär til drager höö                             14      laß


E       Bryggvdden ett tårp
         haffwer och thär till Engh                               4      laß
                                      
F       Dhenne engh kallas Kuggwaßengen                           
          drager höö                                                 40      laß
          och är cronones och bärges till Or-
          tala bruk.
G       Jerngruffwa.
H       Kuggwaßtårp höö                                        8      laß
I         Långholmstårpet höö                                   6      laß
 


(Karttext:) 

 
Granvdden
Ladhören
Singöö Fiälen
Bryggvdden
Rörsundet
Wadhwijkan
Kalkhwsvdden
Kalkhwswijkan
Kuggwaßwijkan
Träsk
Lada
Jergrufwa
Gietnäsvdden
Malbergz wijkan
Betsholmien
Rootholmen
Rååholmen
Blåkars Sundh
Scala Ullnarum