A7:136


(Rubrik:)    Häffweröö Skipzlagh    Häffweröö Sochn.                     Notarum Explicatio
   
A       Biörkenäs      skatteheman  1/4  är              1      öreslandh                   
B       Vthsäde det ena åhret                                    3/4  tunna
C       Vthsäde det andra åhret                              1 3/4  tunna
D       Engh till höö                                             28      laß
         
          Dhette föreskreffne heman ligger innanför Wedha
          och Vthsundz råå och röör.
          

Notarum Explicatio
   
E       Norrenäs      skatteheman  1/2  är                2      öreslandh                   
F       Nidderbacke wreten vthsäde                      1 1/4  tunna
G       Storewreten vthsädhe                                 2 1/2  tunna
          dhenne föreskreffne 2. wreter såes ihop
          ett åhr.
H       Vthsäde det andre åhret                             3        tunnor
I         En ängh kallas Nyhägnen                           2      laß
K       Biötha engen                                             4      laß
L        Stumme engen hö                                    10      laß

                   Efterskreffne skogz och skiärenger.
          Skarphägner lille engh höö                         3      laß
          Ekonäsett höö                                           2      laß
          Långskär höö                                          16      laß
          föreskreffne heman ligger på Weda ägor
          och theß rågångh.
 


(Karttext:)


1641 af Sven Månsson