A7:137


(Rubrik:)    Häffweröö Skipzlagh    Häffweröö Sochn.                     Notarum Explicatio
   
A       Bredhsundh      skatteheman  1/2  är              2      öreslandh
          Ligger inn om Vthsundz råå och
          röör.                   
B       Norregärdett vthsäde                                    1 1/2  tunnelandh
C       Södergärdett vthsädhe det andra åhret           3        tunnor
D       Engh till höö                                             28      laß
         
                   haffuer och fterskreffne skogzängier.
          Anders Rudu höö                                      4      laß
          Winterhumpn höö                                      9      laß

E        Dhenne eng kallas Skipphws engen
          och kommer Weda till, drager
          höö                                                         14      laß


F        Biörkedaal ett tårp
G       En lijten wret vthsäde till tårpet                   1      spann
H       En lijten engh till tårpet höö                         3      laß           
 

Notarum Explicatio

I        Finnetårpet ligger på
         Vthsundz ägor.
K      Vthsädhe till samme tårp                                  1/2  tunna
L       Engh till höö                                                6      laß

M      Detta tårp och wret kallas
         Hölga wreet och ligger till
         Bredsundh och såes thär
         på                                                               1        tunna(Karttext:)


Bredsundhz wijkan.
Vthsundz Siön
Scala Ullnarum