A7:138


(Rubrik:)     Häffwerö Sochn.                     Notarum Explicatio
   
A       Kårrnäs      skatteheman  1/2                           
B       Norregärdett vthsäde                                  2 1/4  tunna
C       Dhe andre gärden                                        1 3/8  tunna
D       Engh hema till höö                                     21      laß
          På en skogzäng kallas Blåkens
          engh till höö.                                               5      laß
          Surningzengen höö                                      4      laß
E        Maßvgn.

          Detta heman är belägit på
          Vthsundz ägor och skogh.
          Skogh haffwer dhet inne medh Vth-
          sundz byen och fiske vthi alle
          [alle] 3. siöerne.

           Notandum. En engh belägen wedh
           Kallboda lyder och till Kårrnäs och drager
           höö   - 12 laß och fins igen folio seqventi:   <...>(Karttext:)


Brökenäs tårp är belägit här ofwanföreskreffne ett stycke.
Lapp siön
Bredhsundz ägor sware emot här uppföre ett stycke.
Arnöö Fiälen
Sandbacke
Kallboda ägor på den-ne sijdan närmast.
författad 1642 af Sven Månson