A7:14-15


(Rubrik:)   Broo Sochn. Broo SkipzlaghNotarum Explicatio
   
A    Wäsby      skatteheman   5
       cronoheman                    2
B    Bådhe Norregärden medh tuå
       wreter som äro medh samme littera
       noterade vthsädhe                                  56 3/4  tunna
C    Södergärden bådhe medh sina
       wreter vthsädhe                                   56 1/4  tunna
 
Notarum Explicatio
       Wäsby tårp.
       Vthsädhe deth ena åhret                            1 1/8  tunna
       dhet andre åhret                                        1 3/4  tunna
       
         

(Karttext:)

På dhenne sijdan tagher Brölunda gärde wedh i Söderby sochn.
Leerjordh
Lerjordh
Lerjordh
Scala Ullnarum.