A7:140


(Rubrik:)     Häffweröö Sochn.                     Notarum Explicatio
   
A       Mörtöö      skatteheman  2.  Både lijka stora             
          hwarthera är                                               10      öreslandh
B       Norregärdett medh dhe wreter som
          såes samme åhr tillhopa vthsäde                    9       tunnorlandh
          Vthsäde till hwarthera hemanet i Nor-
          regärdet och wreterne                                   4 1/2  tunna
C       Södergärdett medh wreterne som såes
          thär ihop medh vthsäde                                  7        tunnor
          Vthsäde till hwarthera hemanet i benempte
          gärde och wreter                                           3 1/2  tunnetal
D       Engh till Hwart heman                                  50      laß
         


(Karttext:)


Arnöfiälen
Straxt här vthan före gärdesgården är Kalleboda gärde belägitt.
På dhenne sijdan stiger dhenne byes skogh och vthmark vth ifrå byen.
Mulloxen lacus.
Vthsundz Siön.