A7:152-153


(Rubrik:)      Häffweröö Sochn    Häffwerö skipzlagh                 Notarum Explicatio
   
A       Boruda    Tårp
B       Östergärdett vthsädhe                                   1 3/4 tunna
C       Wästerwreten vthsädhe                                     1/2  tunna
D       Engh till höö                                                20     laß
          Föreskreffwne heman ligger på Kåtorp ägor, och
          är belägit ½ mijl ifrå bolbyen på skogen.
          är intet skattelagt.
          haffwer och deßförvthan på skogen en
          skogzeng om höö                                       
16     laß


E       Penseremyran    skatteheman 1/4.                       1/2 öreslandh
         
är och belägit på Kåtorpz ägor.
F       Östergärdet vthsädhe                                      2 3/4 tunna
G       Dhett andre gärdet vthsädhe                           2       tunnor
H       Engh hema wedh byn                                   30      laß
          haffwer och skogzeng, Storeswedh                8      laß


I         Loga   ett tårp ligger på Kåtårp ägor
K       Vthsädhe det ena åhret                                      1/2 tunna
L        Det andra åhret                                                3/4 tunna
M       Engh till höö                                                10     laß

          föreskreffwne heman haffwa alle 3. godh skog
          fiske i en skogzsiö kallas Trehörningen.
         
         
 
(Karttext:)


kalfhage
Denne eng kommer Ortala byn till och är 4 laß
Scala Ullnarum