A7:158


(Rubrik:)      Häffwerö Skipzlagh               Notarum Explicatio
   
A       Malberga      skatteheman   2.
B       Norre och Östergärdet  vthsädhe                 15      tunnor      
C       Wästergärdet medh österwreten                   11 ½  tunna
D       Wästerengen skönwaldh höö                        
E       
Froda engh                                                  72     laß
 

     1   Norregården skatteheman 1                         
         
haffwer i byamåhl                                          64     alner
          Vthsädhe i norr och östergärdet                         7 1/2  tunna
          I wästergärdet medh österwreten                     7 3/4  tunna
          Engh hema till höö                                         32      laß
      
                Norregårdens skogzengier.                                           
          Norrehägnen                                                   4     laß
          Lille Rudu                                                       2     laß                      
          Nyhägnen                                                       2     laß
          Öster Rudu                                                     1     laß                      
          Norrengh höö                                                  6     laß

     2   Södergården skatteheman 1  
          haffwer i byamåhl                                           66     alner
          Vthsäde i norr och östergärdet                         7 3/4  tunna
          I wästergärdet medh österwreten                     6 1/4  tunna
          Eng hema till höö                                           40      laß
 
                                                 Plura in inferion colu-
                                                                            mna.

Notarum Explicatio


                   Skogzengier till Södergården                                
          Österhägnen                                                      6     laß
          Öster Rudu                                                        2     laß                    
          Norr engen                                                        6     laß

F        Storwretztårpet lyder
           vnder Norregården
H        Vthsädhe                                                          1     tunnetal
I          Änn en lijten wret                                                3/8  tunna
H         gärdeshöö wid tårpet                                       4      laß

                   Norregårdzwreter.
K         Lijnfröswret
L          Kåtterwreten
M         Höstmyrawreten     om                                         1 ½  tunnetal
N         Än en lijten wret

             Till denne by är temmeligh godh skog
             män intet fiske.
 


(Karttext:)


På denne sijdan tager Wedha wedh.
lerjordh
På denne sijdan tage Geßwijkz ägor wedh.
På denne sijdan sware Kåtorp ägor emot.