A7:16


(Rubrik:)   Broo Skipzlagh Broo SochnNotarum Explicatio
   
A    Belinge      skatteheman 3     frälseheman 1/4
B    Östergärdet medh norre wreten vthsädhe  19 3/4  tunna 
C    Wästergärdet med den andre wreten vthsädhe   24 1/2  tunna
       vthi både gärden är mästedels leerjordh.
D    På engierne höö                                     109       laß                 
 
1     Östergården skatteheman
       haffwer i byamåhl                                     27      alnar
       Vthsädhe i östergärdet och norrewreten      8 1/4  tunna
       J wästergärdet och andre wreten               10      tunnor
       På engierne höö                                        40      laß  
            
2     Södergården frälseheman 1/4                         
       hafwer i byamåhl                                        6      alnar
       Vthsädhe i östergärdet med norrewreten     1 1/2  tunna
       J wästergärdet och andre wreten                 2 1/4  tunna
       På engierne höö                                        12      laß  

3     Wästergården skatteheman 1/2                        
       hafwer i byamåhl                                       12      alnar
       Vthsädhe i östergärdet medh norrewreten    3 3/4  tunna
       J wästergärdet och andre wreten                 4 1/2  tunna
       .......... höö                                                24       laß

4     Norregården skatteheman
       haffwer i byamåhl                                      21      alnar
       Vthsädhe i östergärdet med norrewreten      6 1/4  tunna
       J wästergärdet och andre wreten                  7 3/4  tunna
       På engierne höö                                         33      laß 

       Till dhenne föreskrefne by är ingen syn-
       nerligh skogh heller vthmark, 
       Fiske något litet i Innåls siön

E     Denne eng kommer Innåhl till
       och är till höö                                                8      laß
           


(Karttext:)

På dhenne sijdan swarer Kåsta skogh och ägor emot.
På dhenne sijdan swarer Kåsta ägor emot .
Moßwald.
Innåls Siön.
På denne sijdan taga straxt Innåhls ägor wedh allenast en lijten skogzbacke är emillan bådhe         byarne.