A7:162


(Rubrik:)      Häffweröö Skipzlagh.                 Notarum Explicatio
   
A       Markdal      skatteheman  1. är                    8     öreslandh
          och ligger på Wedha skogh och inom theß
          rågångh.
B       Östergärdett vthsädhe                                   5     tunnor
C       Wästergärdett vthsädhe                                7 1/2 tunna
D       Byengen höö                                              20     laß
                 Haffuer och dhenne vthengier.
          Markdals Nääs om höö                              10     laß
          Lille engen höö                                             2      laß
          

 
(Karttext:)


På dhenne sijdan tager Bärgby engh wedh.
På dhenne sijdan tager Weda engh wedh.