A7:166


(Rubrik:)      Häffwerö Skipzlagh.                 Notarum Explicatio
   
A       Rootholma      skatteheman  2. halfwa.                   
          ligga intet i åkerskiffte tillhopa
     1   Östergården är                                            3      öreslandh
B       Vthsädhe det ena åhret                                 3 6/8  tunna    
C       Vthsädhe det andre åhret                             1 3/8  tunna
D       På Wijkengen på sin deel höö                    10      laß
                   Skogzengier.

          Gåßeng höö                                              10      laß
          Långsweden höö                                         5      laß

     2   Ibidem Wästergården är                              1      öreslandh
E        Vthsäde det ena åhret                                  1 7/8  tunna    
F        dhet andre åhret                                          2 1/4  tunna
G       Österengen höö                                         10      laß hö
          Nyeng en skogzengh om                              5      laß
          Rudujen om höö                                          4      laß

H       detta tårp kallas Skarprudu
H       Engh till tårpett om höö                             
12      laß
          
          Dhenne föreskrefne by och tårp äre
          belägne på Bärgby ägor.
          Och hafwe godh skog och fiskewatn.
 


(Karttext:)


Rotholms träsk.
Rotholmswijkan.