A7:168-169


(Rubrik saknas)                 Notarum Explicatio
   
A       Fogdöö      skatteheman  3. halfwa.                   
          hela öhn är                                                  8      öreslandh                                    
B       Norregärdet vthsädhe                                  6 3/8  tunnor
             medh gärdet noterat samme littera    
C       Andre åhret vthsädhe                                  3 1/2  tunna
          föreskrefwne gärde hafwer Norregården och Öster-
          gården bådhe tillhopa.
          Engerne hafwe dhe särskilt huar för sig.

     1   Norregården skatteheman ½ är                    2      öreslandh   12   thr¹
B        Vthsäde i norregärdet                                  3 3/8  tunna    
C        Vthsäde det andre åhret                              2        tunnor
D        En wret till samme åhr                                    1/2  tunna
           lyder till Norregården.
E        Byengen höö                                               6      laß 
F        På Askholmen får han höö                           7      laß
G        På Fogdestensskär får han höö                    6      laß
H       
På Kålskär får han på sin del                       5      laß
I          En wret lijten till Norregården om                  1/4  tunna

      2   Östergården skatteheman ½ är                    2     öreslandh   2   thr
B        Vthsädhe i norregärdet                                  3       tunnor    
C        Dhet andre åhret vthsädhe                           1 1/2  tunna
K        3. små wreter till Östergården om                   3/8  tunna
L         Byengen höö                                            14      laß 
M        En hage hema höö till                                 2      laß
N        På Fogdestensskär får han                          6      laß
O       
På Kålskäret får han höö                            6      laß
P         På Kålskäret höö                                      2      laß

      3   Wästergården skatteheman ½ är                2      öreslandh och 16   thr
Q        Wästergärdett vthsädhe                               4 1/4  tunna    
R        Österwreterne vthsädhe ihop                       3        tunnor
S         Byengen skarpwaldh om hö                        6      laß 
T         Askholmen                                                 9      laß
U       
På Kålskär höö                                           8      laß
 

W       denne vdd lyder till Söderby på Singöön
           och drager höö                                           4      laß
          
        

(Karttext:)


Singöö Fiälen.
Mare Ålandiæ.
Fogdö sundh.

 

¹ thr står troligen för penningland.