A7:178


(Rubrik:)      Häffwerö Skipzlagh                 Notarum Explicatio
    
A       Dhenne tw skär, kallas Ramdenskär
          och lyda till Söderby och Norrewreta 
          på Singöön, och drage bådhe tillhopa
          höö                                                             14     laß
          Samme skär äre mästedels fulle medh
          bärgh och skogh, och ligga norr ifrå
          byerne uthi fiälen.
         

 
(Karttext:)


Singöö Fiälen
Mare Ålandiæ