A7:179


(Rubrik:)      Singöö                 Notarum Explicatio
    
A       Detta skär, kallas Långgrundzskär
          drager höö                                                            14     laß
          är mästedels fult medh skogh, och ly-
          der till Södergården i Bodha
B        Fiällgrundet kommer och till Söder-
          gården i bodha och drager höö                                 2     laß
C       Gränskär om höö                                                     4     laß
          lyder till Norregården i Boda

 

(Karttext:)


Mare Ålandiæ
Singöö Fiälen.
Gränskärs Sundh.