A7:18-19


(Rubrik:)   Broo Skipzlagh Broo SochnNotarum Explicatio
   
A    Hallboda      skatteheman   ½
       belägit på Anderswidia ägor
B    Vthsädhe det ena åhret                              3 3/4  tunna
C    det andra åhret                                          3 1/4  tunna
D    Engh till höö                                            20       laß                 
E     dhenne sqwaltequarn lydher till
       Anderswidia, och går höst och wåhr.
F     Strömsengen
G     Hwißwaßengen      Alle thenne enger
H     Stadzengen             lyda till Anders-
I       Drögzengen            widia och dheres
                                      valeur, och huru
         myckit the till höö draga, är bönderna
         hema wedh byn pro qvota påfördh
         som wijdare fins igen folio præeedenti .
           


(Karttext:)

Anderswidia wijkan.
Scala Ullnarum