A7:180-181

(Rubrik:)      Häffwerö Sochn.                 
                   


Notarum Explicatio
   
A       Bodha      skatteheman  2.                   
          haffwa sin åker och engh särskilt.

     1   Norregården     skatteheman ½
B        Vthsädhe dhet ena åhret                                4 1/2  tunna
C        Dhett andre åhret                                          3 1/4  tunna
D        Österengen höö                                            4      laß
E         På Askholmen får han höö                            1      laß

    
                Norregårdz skogzengier.
           Degerrudu                                                    5      laß
           Råå Swären höö                                           2      laß
           Öster och Wäster Stafsö både ihop               5      laß
           hafwer och ängh på ett skär okh fins igen præcedenti folio.
          
      2   Södergården skatteheman    ½
G        Vthsädhe det ena åhret                                  3 1/8  tunnor
H        Dhet andre åhret                                           3 1/2  tunna
I          Byengen moßbotn höö                                26      laß
E         På Askholmen får han höö                            4      laß

                Södergårdz skogzengier.
           Wäster Staffzöö                                            6      laß
           Starrengh höö                                               7      laß
          
K        Denne twå sqwalteqwarner lyda
           till Södergården och gåå höst och wåhr.
   


(Karttext:)  


Singö fiälen.
Bodo fiälen
Träsk