A7:182

(Rubrik:)      Häffwerö Sochn.                 
                   


Notarum Explicatio
   
A       Hällan      skatteheman  2. halffwa                  
          Lijka stora vthi åker män eng hafwe dhe
          hwar särdeles för sigh.
B        Norregärdet vthsädhe                                   4 1/4  tunna
          Vthsädhe till hwart heman                              2 1/8  tunna
C        denne 2. fiäller lyda till Norregården
           och äre vthsädhe                                             1/2  tunnetal
D        Södhergärdet vthsädhe                                 3 3/8  tunna
           Vthsädhe till hwart heman i benempte gär-
           de                                                                1 5/8  tunna
E        dheße tree wreter lyda enskilt
           till Södergården och äre                                   7/8  tunna
F         Eng till Norregården kallas Råstens udd
           drager höö                                                   6      laß
G        Sundhengh lyder och till Norregården         14      laß
           En skogz till Norregården kallas Norrengh
           drager höö                                                   1      laß
H         Byeng lydher till Södergården och dra-
            ger höö                                                     14      laß
            En skogzäng till Södergården kallas Norreng
            om höö                                                       1      laß
            Änn en skogzeng till Södergården
            kallas Wästereng om höö                            6      laß(Karttext:)  


Råstens Sundet.
Mare Ålandiæ
Singö fiälen.