A7:183

(Rubrik:)      Häffwerö Skipzlagh.                 
                   


Notarum Explicatio
   
A       Detta fiske kallas Måsestens skär
          och är cronones allmenning.
          
B        Ett capell på samme skär

 

(Karttext:) 


Tranwijkz fiälen