A7:184-185


(Rubrik:)      Häffwerö Skipzlagh.                 
                   


Notarum Explicatio
   
A       Detta fiske kallas Gåsestens
          skär och är ett skönt fiske, och cro-
          nones allmenningh.
          
B        Detta kallas Lusen skär

C        Dhenne twå holmer kallas Harg-
           bo skär.
 
 

(Karttext:)


Träsk.
Mare Ålandæ