A7:20


(Rubrik:)   Broo Skipzlagh Broo Sochn.Notarum Explicatio
   
Brändström      skatteheman   1 ½
Norregärdet vthsädhe                              7      tunnor
Södregärdet vthsäde                                8 1/4  tunna    8 2/3  tunnor
                  
 

(Karttext:)

Långtogz Siön 
Österhagen.
Vtålß ägor möter
Vthåhlwijken
På dhenne sijdan swara Wijsättra ägor emot .