A7:21


(Rubrik:)   Broo Skipzlagh Broo Sochn.Notarum Explicatio
   
A    Wållunda      skatteheman    4   
B    Östergärdet vthsädhe                                19      tunnor
C    Wästergärdet medh wreterna som thär till
       såes vthsädhe och                                     19      tunnor
       Vthi bådhe gärden är mästedels örjordh.
D    Österengen
E     Wästerengen      draga als tillhopa höö    132      laß
F     Eelsengen
                                                           
 
1     Östergården  
       haffwer i byamåhl                                    12      alnar
       Vthsädhe i hwarthera gärdet                      5      tunnor
       Engh till höö                                            35      laß

2     Ibidem millangården, är lijka stor vthi alle
       commoditeter medh östergården numero
            
3     Ibidem och  millangården, är lijka stor medh dhe
       andre åffwanskreffne.

4     Ibidem wästergården. 
       hafwer i byamåhl                                     10     alnar
       Vthsädhe i hwarthera gärdet                      4      tunnor
       Engh till höö                                            28      laß

       Till dhenne föreskreffne by är temmeligh godh
       skogh och vthmark, sampt fiske i Ößma-
       ren.

           
(Karttext:)
Ößmaren lacus.