A7:22-23


(Rubrik:)    Broo SochnNotarum Explicatio
   
A     Nääs      skatteheman 3.   frälseheman 2.
 
B     Östergärdet vthsädhe                                 31     tunnor
C     Wästergärdet medh wreten som såes samma
        åhr och är med samma characteristica
        noterat vthsädhe                                        25      tunnor
        vthi bådhe gärden är mästedelen swart-
        mylla något blandat medh leer.
D     Norrengen måßwaldz engh                        
E      Söderengen godh skönwaldzengh    höö  155      laß
 
1     Östergården skatteheman  
       hafwer i byamåhl                                          9      alnar
       Vthsäde i Östergärdet                                   4 1/4  tunna
       I Wästergärdet                                              3 1/2  tunna         9
       På engerne belöper på honom höö              30      laß      21   laß

2     Ibidem Södergården skatteheman   
       hafwer i byamåhl                                         12     alnar
       Vthsäde i Östergärdet                                  5 5/8 tunna
       I Wästergärdet                                              4 1/2 tunna         12
       Engh till höö                                               35      laß      28   laß

3     Ibidem Millangården skatteheman
       hafwer i byamåhl                                        15      alnar
       Vthsäde i Östergärdet                                   7      tunnor
       I Wästergärdet                                              5 6/8 tunna          15
       Engh till höö                                               40      laß       35   laß 

4     Wästergården och Norregården frälse
       hafwa i byamåhl                                         30      alnar
       Vthsäde i Östergärdet                                 14      tunnor
       I Wästergärdet                                            11 1/4 tunna          30
                                                                                              70   laß 
       Till denne by är temmeligitt gott
       fiske: Män skogh och vthmark haf-
       we the ganska ringa.

Notarum Explicatio
   
G    Öffwer Nääs      skatteheman    2
        cronoheman    1  
H    Östergärdet medh wreten vthsäde              20 1/2 tunna
I      Wästergärdet vthsädhe                              19      tunnor
        vthi bådhe föreskreffne gärden är leerjordh.
K    Engh till hele byen als till höö                      91      laß
 
1     Östergården skatteheman
       hafwer i byamåhl                                       15      alnar
       Vthsäde i Östergärdet                                 6 1/2 tunna
       I wästergärdet vthsädhe                               6 1/8 tunna
       Engh till bemählte östergårdh                      30      laß

2     Millangården skatteheman   
       hafwer i byamåhl                                          9     alnar
       Vthsäde i Östergärdet                                 4 1/4 tunnor
       I wästergärdet                                             3 3/4 tunna
       Engh till höö                                              25      laß

3     Wästergården cronoheman 1
       haffwer inne medh sitt åkerskiffte en
       vthiordh kallas Nääs och är 5. öreslandh
       och hafwer als i byamåhl                            23      alnar
       Vthsäde i Östergärdet                                   9 3/4 tunnor
       I Wästergärdet                                              9 1/8 tunnor
       Engh till höö                                               36      laß

       Till denna by är något fiskewatn: Män ingen
       synnerligh skogh heller vthmark. 

(Karttext:)
Botn fiälen.
På denne sijdan möta Kåsta ägor.
Slett måßwaldz engh
På dhenne sijdan swara Neder sundh ägor emot.
Scala Ullnarum