A7:24-25


(Rubrik:)    Broo Skipzlagh Broo SochnNotarum Explicatio ¹

   
A     Grytha      skatteheman 4.  
        frälseheman 1.
    
 
 
(Karttext:)

Norswijken.
Ößmaren lacus.
Näßhagen
Scala Ullnarum
 

¹ Notarum Explicatio saknar de sedvanliga uppgifterna om gårdarna och jordens 
   beskaffenhet.