A7:26-27 ¹


(Rubrik:)    Broo SochnNotarum Explicatio
   
A     Noor      skatteheman 2.   frälseheman 2.
B     Östergärdet vthsädhe                                 26     tunnor
C     Wästergärdet vthsädhe                              16 1/2 tunna
        vthi bådhe gärden är mästedels leerjordh.
D     Hårdhwaldz engh till höö                         160      laß
 
1     Norregården skatteheman  
       hafwer i byamåhl                                        18      alnar
       Vthsädhe i östergärdet                                 6 1/2  tunna
       I wästergärdet med wreten vthsädhe            4 1/4  tunna         
       Engh till höö                                               40      laß     

2     Ibidem Södergården frälseheman   
       hafwer i byamåhl                                         24     alnar
       Vthsädhe i östergerdet                                  8 1/2 tunna
       I wästergärdet medh wreten                          5 1/4 tunna        
       Engh till höö                                                50      laß      

3     Ibidem Millangården frälseheman
       hafwer i byamåhl                                         12     alnar
       Vthsädhe i östergärdet                                   4 1/4 tunna
       I wästergärdet medh wreten                          2 1/2 tunna          
       Engh till höö                                                25     laß 

4     Ibidem skatteheman är lijka stort uthi alle
       commoditeter medh Norregården numero 1.
       

       Till föreskriffne by är skön skogh och vthmark
       sammaledes och gott fiske.

E     Baggeboda tårp
F     Vthsädhe hwart åhr                                          1/2 tunna
G.H.Eng till höö                                                    5     laß 

          

(Karttext:)

På dhenne sijdan haffwer dhenne by sin bäste skogh och vthmark .
På dhenne sijdan mötha Rådha ägor och skogh.
På dhenne sijdan är Störwijkz engh belägen .
Öffwer Söderby ägor swara emot på dhenne sijdan.
Gryta ägor proxime.
Harbo wijken
Ößmaren lacus .
Scala Ullnarum
afcopierad in Mart: 1772 af Hans H. Lindskog.
 
 

¹  Siffran 27 är dold under flik.