A7:29


(Rubrik:)    Broo Skipzlagh Broo SochnNotarum Explicatio
   
A    Innåhl      skatteheman   3   
B    Östergärdet vthsädhe                               23      tunnor
C    Wästergärdet medh lille wreten vthsädhe 22 7/8  tunnor                                            
D    Storengen starrbotn         60      laß
E     Skogzmyra höö              10       laß
F     Roßmyra höö                   5       laß   als  78       laß
G     En enghage om höö         3       laß
 
       Till föreskreffne heman är temmeligh godh skog
       och vthmark(Karttext:)

På dhenne sijdan sware Belinge skogh emot .
Inålswijkan.
örjordh
örjordh
På denne sijdan swarer Eke herrgårdz skogh och ägor emot .
Scala Ullnarum