A7:30-31


(Rubrik:)    Broo SochnNotarum Explicatio
   
A     Qwelunda      skatteheman 4.   
B     Norr- och östergärdett vthsäde                  20 6/8 tunna
C     Wästergärdet vthsade¹                               20 1/8 tunna
        vthi både gärden är mästedels öhrjordh.
D     Norrengen    G    Fåhrhagen                        
E      Österengen   H   Byhagen                       122      laß
F      Löthen
        Medh gärdehöö och alt tillhopa.
        Vthi ängerne är mästedels hårdwaldh och
        måßwaldh.

1     Östergården skatteheman  
       haffwer i byamåhl                                        13 1/2 alnar
       Vthsädhe i norr- och östergärdet                   5 1/8 tunna
       I wästergärdet                                               5     tunnor        
       Engh till höö als                                           30      laß     

2     Millangården skatteheman   
       haffwer i byamåhl                                        14     alnar
       Vthsäde i norr och östergerdet                     5 2/8 tunna
       I wästergärdet                                               5      tunnor       
       Engh till höö als ihop                                    32      laß      

3     Äre ibidem Millangården skatteheman
       haffwer i byamåhl                                        12     alnar
       Vthsäde i norr och östergärdet                      5 1/8 tunna
       I wästergärdet                                              5      tunnor         
       Engh till höö                                                28     laß 

4     Ibidem Wästergården heller Nor-
       regården skatteheman
       är lijka stor uthi alle commodite-
       ter medh Millangården numero 2.
       

       Till denne by är skogh till nödh-
       tårfften, sampt och fiske.

Notarum Explicatio
   
I     Plängh      skatteheman   2
       Äre nu kiöpte till frälse vnder Vth-
       åhl.  
K    Norrgärdet vthsäde                           9 1/2 tunna
L     Södergärdet vthsäde                       10      tunnor                                            
M    Vthi denne engh råder Ekee herre-
       gårdh en del vthi medh.

       
(Karttext:)

På denne sijdan tager Högsta engh wedh.
På dhenne sijdan tager straxt Ekee herregårdz engh  wedh
Söder Siön.
Ekee herregårdh engh proximé.
Öhrjordh
Tompta skogh proximé
Författad vid år 1641. af Swen Månsson.
Scala Ullnarum
 
 

¹  D.v.s. uthsäde.