A7:32


(Rubrik:)    Broo Skipzlagh Broo SochnNotarum Explicatio
   
A    Tompta      skatteheman   1  
B    Östergärdet vthsädhe                     7 1/2 tunna
C    Wästergärdet vthsädhe                  5 1/4 tunna                                           
D    Engh till höö                                 40     laß
       starrbotns waldh.
 
       Till dhetta föreskreffne heman är godh skogh
       och vthmark sampt och temmeligh gott 
       fiskewatn i Tompta siön.(Karttext:)

På dhenne sijdan swara Eke ägor emot .
Lerjordh
Lerjordh
Tompta Siön.
På dhenne sijdan sware Plängz ägor och skogh emot .
författade af Sven Månson 1640