A7:39


(Rubrik:)    Wäthöö Sochn.Notarum Explicatio
   
A    Norrwedha      skatteheman   1  
B    Östergärdet vthsädhe                      7   tunnor
C    Wästergärdet vthsädhe                   9   tunnor                                          
D    Engh till höö                                 50   laß
       
 
       Till föreskreffne heman är skön timmer-
       skogh och godh vthmark.fiske intet.
       synnerligit .


(Karttext:)

 
Lerjordh
Träsk.
Scala Ullnarum