A7:4


(Rubrik:)   Broo Skipzlagh Broo SochnNotarum Explicatio
   
A    Kappsta      skatteheman   2                   
B    Bådhe Östergärden vthsäde                     20      tunnor  
C    Wästergärden bådhe tilhopa vthsädhe     22      tunnor
D    Engh till hela byn om höö                         68       laß                 
 
1     Östergården skatteheman
       haffwer i byamåhl                                    22      alnar
       Vthsädhe i bådhe östergärden                   9 1/2  tunna
       J bådhe wästergärden                             10 1/2  tunna
       Engh till höö                                            32      laß  
            
2     Ibidem wästergården.                           
       hafwer i byamåhl                                      24      alnar
       Vthsädhe i bådhe östergärden                  10 1/2  tunna
       J bådhe wästergärden                              11 1/2  tunna
       Engh till höö                                              36       laß

       Till föreskrivne heman är ingen skogh heller
       vthmark, fiske i siön hemawedh
       byen.

           

(Karttext:)

På denne sijdan tagha Sundz ägor wedh
örjordh
örjordh
Högsta engh proximé.
Söder Siön.