A7:40-41


(Rubrik saknas)Notarum Explicatio
   
Rosettra      skatteheman   2  - lika stora
vthi åker engh och alle commodi-
teter.


(Karttext:)
Anders Swedia engh är belägen här straxt uth om gärdesgården.
Träsk.
NB
NB. Biörsätra¹
Scala Ullnarum
 

¹ Biörsätra saknar Notarum Explicatio.