A7:43


(Rubrik:)    Wäthö Skipzlagh. Wäthö SochnNotarum Explicatio
   
A    Wåthuffda      skatteheman   1  
B    Norregärdet vthsädhe                     3      tunnor
C    Södergärdet vthsädhe                     3 1/4 tunna                                           
D    Engh till höö                                 25     laß
 
       Till denne by är ingen skog: männ
       gott fiske.(Karttext:)

På dhenne sijdan tagaa Molby ägor wedh .
fuhruholmen
Enholme
Salt siön.
 
författade år 1640 af
    Sven Månson 
Scala Ullnarum